Projectes

Creació de la imatge corporativa per Indiketa. Disseny de logotip, disseny de papereria, targetes i flyers