Projectes

Disseny de logotip, flyers i retolació de cotxes comercials per QNECTA