Projectes

Disseny de pictogrames per la senyalització del lavabo i la farmaciola per a les nostres oficines