Projectes

Disseny gràfitc, logotip, retolació per el Centre Astràgal