Projectes

Logotip 3D per Tamesol. Fabricació de logotip amb volum, pintat a doble capa i lacat segons colors corporatius